Uw privacy staat voorop bij apotheek Archimedes

Uw privacy is in onze apotheek gewaarborgd. Alle apotheekmedewerkers hebben een beroepsgeheim, Uw dossier is alleen in te zien door u en de medewerkers van de apotheek. Wanneer u met een spoedrecept bij de dienstdoende apotheek komt, kan deze apotheek uw dossier raadplegen. Dit is nodig om een goede medicatiebewaking uit te voeren. Bij de inrichting van de apotheek hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met uw privacy.

Volgens de wet zijn er rechten en plichten, zowel voor u als patiënt als voor de apotheker als zorgverlener. Deze rechten en plichten zijn opgesteld om goede farmaceutische zorg te kunnen garanderen, en gaan onder andere over het waarborgen van uw privacy in de apotheek.

De privacywetgeving gaat ook over de verwerking van uw persoonsgegevens in een medisch dossier. Als apotheek zijn wij namelijk verplicht om informatie op te slaan die van belang is voor uw behandeling. Uiteraard is dit medische dossier goed beveiligd en zijn er over de verwerking en verstrekking van deze gegevens veel richtlijnen opgesteld.

Voor uw en ons veiligheid is er een videobewaking aanwezig in ons pand.