Apotheek Archimedes MC heeft als doel u persoonlijk en betrokken van dienst te zijn.

Wij hebben een deskundig, enthousiast en betrokken team dat altijd voor u klaarstaat om uw recepten te verwerken en uw vragen te beantwoorden.

Wij streven ernaar om de wachttijden voor het afhalen van uw medicijnen zo kort mogelijk te houden.

Onze apotheek houdt een groot voorraad aan, uw recepten worden direct gereed gemaakt en meegegeven. Medicijnen die onvoldoende voorradig zijn, doen wij onze uiterste best om u zo snel mogelijk te voorzien. Indien u niet in staat bent om naar de apotheek te gaan (bijvoorbeeld door ziekte, beperkte mobiliteit of een ziek kind), dan kunt u contact met ons opnemen voor bezorging.

Huisregels

 

Er zijn door de apotheek huisregels opgezet omdat er in de apotheek altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn. Met deze huisregels wil de apotheek ongelukken, incidenten en verwarring voorkomen en heeft als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren.

 

Wij verzoeken u vriendelijk deze huisregels in acht te nemen.

 

Normen en waarden

– Cliënten gedragen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden.

Hiermee bedoelen wij onder andere:
– Laat een ander in zijn waarde, ook al verschilt men van mening.
– Geef elkaar de ruimte voor een privé gesprek.
– Blijf van andermans eigendommen af.
– Beschadig niets en niemand.

 

Minder valide
In de apotheek is het een goed gebruik dat minder valide cliënten met voorrang een zitplaats krijgen.

 

Folders

Folders en informatiemateriaal in de wachtruimte kunt u gratis meenemen. 

 

Medicijnen retour

Medicijnen die uit de apotheek zijn geweest worden niet retour genomen.

 

Bellen

Mobiel bellen is alleen toegestaan indien dit voor u noodzakelijk is (bijv. m.b.t. uw medicatie). Gelieve zo veel mogelijk buiten de wachtruimte te bellen. Bellende klanten worden echter niet geholpen.

Agressie, geweld en intimidatie
Cliënten gedragen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden. De apotheek behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen, te verzoeken het pand te verlaten. Agressie, geweld en intimidatie wordt in onze apotheek niet geaccepteerd. Hiervan wordt aangifte gedaan bij de politie. In alle gevallen worden de gemaakte kosten verhaald op de overtreder.

 

Aansprakelijkheid
Voor verlies of diefstal kan de apotheek niet aansprakelijk worden gesteld. Daarom raden wij u dringend aan waardevolle spullen thuis te laten. Laat ook geen kostbare eigendommen onbeheerd in uw auto of bij uw fiets achter.

 

Diefstal en vandalisme
Bij diefstal en vandalisme wordt aangifte gedaan bij de politie. Daarbij wordt de pleger van het misdrijf aan de politie overgedragen. In alle gevallen worden de gemaakte kosten verhaald op de overtreder/pleger. De apotheek is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van cliënten.

 

Legitimatie

De medewerksters kunnen u mogelijk om uw legitimatie vragen bij het afhalen van medicijnen.

 

Calamiteiten

In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

 

Onder invloed

Het gebruiken of het onder invloed zijn van alcohol en drugs in de apotheek is niet toegestaan. Wapenbezit is verboden.

 

Honden
Uit hygiënisch oogpunt en mogelijke allergie klachten van andere apotheekbezoekers zijn honden niet toegestaan in de apotheek. Hulphonden zijn hierop uitgezonderd.

 

Privacy

In de apotheek wordt van u verwacht dat u de privacy van andere cliënten respecteert. Ook vragen we u de privacy van de apotheekmedewerkers te respecteren.

 

Privacy en foto- of filmopnamen
Medewerkers van de apotheek en andere aanwezigen mogen niet ongevraagd gefilmd of gefotografeerd worden. Om te mogen filmen/fotograferen moet van tevoren (schriftelijk) toestemming worden gevraagd. Bovendien dient iedereen die op de foto of film komt ook zijn/haar toestemming te geven. Ook het maken van geluidsopnamen en het opnemen van gesprekken met mobiele telefoons is niet toegestaan.

 

Roken
Roken in onze apotheek is verboden. Dit geldt ook voor de e-sigaret.

 De apotheek behoudt zich het recht voor om personen die onaanvaardbaar of aanstootgevend gedrag vertonen, of die zich niet houden aan de huisregels, te verzoeken het pand te verlaten.

 

Bij overtreding van de huisregels kan u de toegang tot de apotheek (tijdelijk) worden ontzegd.